Aen De Schans

PROJECTEN
 - Publiek
 - Wonen
 - Stadsontwerp
 - Zorg
00/00
Aen De Schans    dorpskernontwikkeling

De inzet van het project ‘Aen De Schans’ is tweevoudig: enerzijds het vastgoedproject van het Huis van het Kind gecombineerd met 20 assistentiewoningen en een bouwblok met 16 appartementen, anderzijds het ontwerp van een landschappelijke ontwikkelingsstrategie voor een groen dorpshart. Hierbij wordt het nieuwbouw-ensemble van publieke functies en woongelegenheden in het centrum van het dorp strategisch ingezet om de groene ontwikkeling aan te vatten.
 
Hechtel-Eksel wordt gekenmerkt door een landelijke ladder-structuur ingebed in een groene beekvallei. Op basis van deze gelaagde historische ondergrond worden belangrijke landschappelijke structuurelementen naar boven gebracht en tegelijk een nieuwe laag ontworpen: hedendaagse landschapsarchitectuur en nieuwe functies die zich respectvol vermengen met het bestaande. Met de introductie van de ‘Weg van het Kind’ doorheen de beekvallei tillen we de kindvriendelijke ambities van het Huis van het Kind naar het niveau van het dorp.  Een dorpsweg als een route die van noord van zuid een speels en veilig traject initieert.

programma    ontwerp dorpslandschap + nieuwbouw Huis van het Kind, 20 assistentiewoningen en 15 app + binneninrichting Huis van het Kind
opdrachtegver   gemeente Hechtel-Eksel
ligging   projectsite ‘Aen De Schans’, Hechtel-Eksel
gunning   wedstrijd - PPS design and build - laureaat
team   KPW architecten, Ontwerpbureau Pauwels, Walt Van Beek (kunstenaar),
Bouwonderneming Haex, Bremco
projectteam   P.Kint, S.Philippe, P.Walraet, M.Leflot, A.Aerts, C.Sannen, C. Ampe, M.Rooman, J.Aerts
status   ontwerp 2015 - oplevering 2019
oppervlakte   gebouw 4.000 m² - plein 2.500 m² - landschap 6 ha - interieur 1.100m2