Gooik

PROJECTEN
 - Stadsontwerp
00/00
Gooik    ontwikkelingsstrategie

Gooik ligt in een prachtig historisch landschap op nog geen 20 km van het hart van Brussel. De karakter- istieke oude dorps- en landschapsstructuren komen echter onder toenemende druk te staan.
 
De voorgestelde strategie gaat over het verbinden: de gemeente met de regio, de dichte dorpskern met het open landschap, en de oude en nieuwe Gooikenaar met elkaar.
 
De open ruimte van het Pajottenlandschap achter het lint wordt geactiveerd door de (her)introductie van trage paden. Het lint - de Dorpsstraat - wordt weer een echte verblijfsruimte die specifiek voor het zachte verkeer een hoogwaardige verbinding maakt met de functies langs de steenweg en de toekomstige tram.
 

De woningbehoefte wordt ingevuld met nieuwe woonvormen waarin de focus verschuift van de individuele grondgebonden gezinswoning op het private kavel, naar meer collectieve vormen van wonen.

programma     opmaak van een ontwikkelingsplan ter bepaling van strategie voor mogelijke inbreiding
opdrachtgever     gemeente Gooik
ligging     dorpskern Gooik
gunning     Open Oproep 23
ontwerpteam     Artgineering  - KPW architecten - H+N+S landschapsarchitecten
projectteam   P.Kint, S.Philippe, P.Walraet, T.Berghmans
status     wedsrtijdontwerp 2012