Groenenborgerlaan

PROJECTEN
 - Publiek
00/00
Groenenborgerlaan    stelplaats groendienst

Het randbos ten zuiden van het Middelheimpark wordt het ontwikkelingskader voor een stelplaats voor de groen- en veegdienst. De inzet is het nauwkeurig ontwerpen / regisseren van een kwalitatief ‘gebouw als werktuig’ met een geoptimaliseerde gebruikersflow.
 
We hanteren het beeld van de hofstede, een insulaire figuur omringd door labeurgrond, als metafoor. In een urbane omgeving is ruimte op het maaiveld schaars. Het maaiveld staat dan voor: pragmatisch en eenvoudig bereikbaar. De schaarste wordt een leidend principe in het ontwerp en de programmaspreiding. De urbane hofstede combineert erf en infrastructuur in een compacte stapeling.
 
Het programma wordt gedifferentieerd op basis van 3 ruimtelijke figuren : de stelplaats, het werk-erf, het pakhuis. Deze drieledigheid schept ruimte om het programma verder te verfijnen in logische compar- timenten gestuurd door 3 organisatie principes: het werkproces, de gebruikersflow, de temperatuurvraag.

programma    

stelplaats voor groen- en veegdienst parkencluster Middelheim / Nachtegalenpark

opdrachtgever    

Stad Antwerpen 

ligging    

Groenenborgerlaan, Antwerpen 

gunning    

Wedstrijd - stopgezet 

ontwerpteam  

KPW architecten ism. Daidalos Peutz 

projectteam     P.Kint, S.Philippe, P.Walraet,
N.Vancaudenberg
status     wedstrijdontwerp 2013
oppervlakte   gebouw 6.700 m2 - omgeving 1.100 m2
budget     6,0 mln. euro excl. btw & erelonen