Onthaalsquare

PROJECTEN
 - Stadsontwerp
 - Publiek
 - Wonen
00/00
Onthaalsquare    stadsplein en wonen

Ontstaan tijdens de infrastructuurwerken van de jaren ‘60, vormt het Onthaalsquare een ambigue terrain vague dat enkel refereert naar een ‘onuitgewiste fout’ in het stedelijke landschap van Evere.
 
De square wordt met de toevoeging van een sociaal gediversifieerd programma (marktplein, wonen, handel, uitbreiding school tot brede school/buurtcentrum en groen) een hybride omgeving die zich richt naar een brede agenda waarin nieuwe kansen ontstaan in de sociale interactie en de co-existentie van verschillende activiteiten.
 
Het programma wordt samengebald in een  solitaire figuur die zich nestelt in de hoek van het plein. Het gebouw wordt een ankerpunt waarrond een minerale esplanade en een groene square zich vleien.
 
De Onthaalsquare wordt ontworpen als een schakel in een sequentie van groene publieke ruimtes om zo een zachte verkeersas te ontwikkelen gericht op voetgangers en fietsers.

programma     ontwerp van 60 woningen, handelsvoorzieningen, uitbreiding school, buurtcentrum, ondergrondse parking en publieke ruimte
opdrachtgever     gemeente Evere
ligging     Haachtsesteenweg, Evere
gunning     wedstrijd
ontwerpteam     KPW architecten - Artgineering
ism. Daidalos Peutz
projectteam   P.Kint, S.Philippe, P.Walraet, N.Vancaudenberg, F.Demoitie, P.Coekaerts
adviseurs     RCR, Paridaens Ir., Daidalos Peutz
status     wedstrijdontwerp 2012
oppervlakte     woningen 6.800 m2 - publieke ruimte 10.000 m2
budget     11,7 mln. euro excl. btw & erelonen