Winston Churchill Gent

PROJECTEN
 - Stadsontwerp
 - Wonen
00/00
Winston Churchill Gent    vervangingsbouw

Het Winston Churchillplein, in de wijk Groene Briel te Gent, onderging vanaf midden jaren vijftig een strenge sanering gebaseerd op het ‘rationeel’ maatschappijbeeld karakteristiek voor de CIAM-gedachte. De huidige projectsite wordt langs weerzijden begrensd door twee gebouwen met eenzelfde gabarit, geleding en tektoniek. Een derde gebouw op pijlers bevindt zich te midden van deze gebouwen, als een derde broer te midden van een eerstgeboren tweeling: gelijkend, maar niet volledig hetzelfde.
 
Een belangrijk beeld van de naoorlogse architectuur kan niet eenvoudigweg gesloopt worden. Vandaar wordt in dit project geopteerd voor een ‘vervanggebouw’ dat de ‘moderne idee’ respecteert, misschien corrigeert, maar alleszins ‘verhedendaagst’. Het vervanggebouw gaat integraal deel uitmaken van de open (groene) ruimte. In een urbane omgeving is ruimte op het maaiveld schaars. Dat maakt de keuze van de functies toebedeeld aan het gelijkvloers cruciaal. Daarom staat één duidelijke ambitie centraal: de ruimte onder het gebouw behoort de stad toe. Die ruimte wordt een belangrijke ‘witruimte’ die de vorm en ambiance van onder een stadsluifel aanneemt; een doorgangsruimte én een verblijfsruimte. Spontane ontmoetingen zullen bewoners verweven in een hedendaagse en toekomstgerichte woongemeenschap.

programma   vervangingsbouw 60 appartementen
opdrachtgever   WoninGent cvba
ligging   Gent
gunning   overheidsopdracht, wedstrijd
projectteam   P.Kint, S.Philippe, P.Walraet, N.Vancaudenberg
status   wedstrijdontwerp 2016
oppervlakte   4500 m2