Parkwoningen Turnhout

00/00
Parkwoningen Turnhout    vervangingsbouw

Parkwijk te Turnhout heeft de uitstraling van een modernistische buurteenheid. Het is een gemengde woonomgeving: gestapeld wonen concurreert met de kwaliteiten van de eengezinswoning. Hierop wordt resoluut verder gebouwd. Wat de eigen kavel aanvult kan de basis vormen van een gedeeld verhaal. Dit project onderzoekt de fragiele balans tussen het ‘ik’ en het ‘wij’ en de winst die daaruit kan voortvloeien.
 
Het voorstel plant zes nieuwe woonblokken in waarvan vijf geënt worden op het orthogonaal raster van woonrijen en een zesde 90 graden gedraaid wordt om een pleinfront te vormen voor het schoolplein. De gebouwen krijgen een variërende hoogte van 4 tot 8 bouwlagen. Ze vormen een ensemble van liggende, zittende en staande vormen die Parkwijk meer structuur en herkenningspunten geven.
 
Elk woonblok is een stapeling van identieke plateau’s met telkens vijf appartementen langsheen een L-vormige binnenstraat. De binnenstraat is het hart van elk plateau; de overgangsfiguur tussen het publieke leven en de intimiteit van het wonen: een beschermd sociaal microklimaat met een panoramisch uitzicht over het park. Het wordt een bijzondere plek waar elk appartement zijn eigen voordeur krijgt.

programma   vervangingsbouw 160 appartementen
opdrachtgever   De Ark
ligging   Turnhout
gunning   wedstrijd
projectteam   P.Kint, S.Philippe, P.Walraet, J.Aerts, P.Steens
status   wedstrijdontwerp 2016